Fri, 22 Sep 2017

Liên hệ

ĐOÀN VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC MIỀN NAM - SWMS

Địa chỉ: Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 028 3740 8370 - Hotline: 0913 682 156 - Fax: 08 3740 6050
TK1: 102010000101387 Ngân hàng  Công Thương - Chi nhánh Thủ Thiêm TP.HCM
TK2: 628000010085 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đông Sài Gòn

Hướng dẫn: 

1. Hướng từ Đồng Nai - Thủ Đức vào:  từ Xa lộ Hà Nội cách cầu Sài Gòn 50m rẽ phải vòng xuông dạ cầu Sài Gòn. 
Đến đường số 2 (xương cá đường Trần Não - giữa số 19 và 21) vào 200m bên trái.
Đã đến Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2 - là Đoàn Vật tư ngành nước miền Nam

2. Từ Bến xe Miền Đông - hoặc hướng Quận Bình Thạnh: qua cầu Sài Gòn 30m rẽ phải vào đường Trần Não 
Đến đường số 2 (xương cá đường Trần Não - giữa số 19 và 21) vào 200m bên trái. 

Đã đến Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2 - là Đoàn Vật tư ngành nước miền Nam

3. Từ Quận 1 qua hầm Thủ Thiêm: rẽ trài vào đường Trần Não Đến đường số 2 (xương cá đường Trần Não - giữa số 19 và 21)
vào 200m bên trái. 
Đã đến Số 59, Đường số 2, P. Bình An, Quận 2 - là Đoàn Vật tư ngành nước miền Nam

 

Form liên hệ

*

*

*

*

*

*

DNTN TM VŨ TƯỜNG Gọi điện 0913 682 156